Horizontal Rule

Condamnaţi pe viaţă: Copiii romi din România aflaţi în grija statului

20 June 2011

Condamnaţi pe viaţă: Copiii romi din România aflaţi în grija statului

Copiii romi sunt suprareprezentaţi în instituţiile de ocrotire din România. Există un număr de lipsuri în legislaţia şi politicile din România care contribuie la această situaţie, iar lipsa colectării de date dezagregate contribuie la ineficienţa politicilor existente în a adresa acest subiect. Nu există o definiţie juridică a expunerii copilului la situaţii de risc, deşi cazurile care pot conduce la decărea din drepturile părinteşti sunt descrise, după cum lipsesc şi linii directoare metodologice clare pentru evaluarea expunerii la risc a copilului. Diferiţi factori, agravaţi de discriminare şi excluziune socială, contribuie la suprareprezentarea copiilor romi în sistemul de ocrotire instituţională: cei mai întâlniţi sunt legaţi de sărăcie, lipsa locurilor de muncă, condiţii improprii de locuire şi asistenţă medicală precară, mărimea gospodăriei, abandonul copilului în maternităţi şi migraţia. Asistenţa socială preventivă la nivel comunitar este insuficientă în a ajuta familiile rome să depăşească factorii de sărăcie adânc înrădăcinaţi. Familiile rome se confruntă cu probleme în exercitarea dreptului de informare în timpul procedurilor judiciare de protecţie a copilului, lipsa de neutralitate a acestora, indisonibilitatea reprezentării legale. În sistemul de ocrotire instituţională unii copii sunt victime ale abuzurilor fizice, aplicării relelor tratamente sau diverselor forme de discriminare şi se confruntă cu discriminare în accesul la servicii publice în afara instituţiilor de ocrotire. Există o lipsă de programe pentru dezvoltarea şi promovarea identităţii entice pozitive în rândul copiilor romi aflaţi în grija statului, care poate contribui la negarea identităţii etnice de către mulţi copii din sistemul de ocrotire instituţională, respingerea propriilor familii şi dezvoltarea de sentimente negative faţă de romi în general. Mulţi potenţiali părinţi adoptivi refuză să adopte copii romi, iar un număr semnificativ de copii romi aflaţi în grija statului au fost diagnosticaţi ca având dizabilităţi mentale. Copiii romi din sistemul de ocrotire instituţională sunt dezavantajaţi din mai multe motive, inclusive etnia şi statutul de copil instituţionalizat sau statutul de copil cu dizabilităţi şi este foarte puţin probabil să se reîntoarcă în familiile lor biologice. Un număr semnificativ de copii romi îşi petrec întreaga copilărie în grija statului.

Condamnaţi pe viaţă: Copiii romi din România aflaţi în grija statului

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule