Horizontal Rule

Criza ascunsă din sănătate: Un Raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor

22 November 2013

Criza ascunsă din sănătate: Un Raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor

Acest raport analizează amploarea inegalităţilor în domeniul sănătăţii cu care se confruntă romii din România. Acesta arată că romii se găsesc într-un grad mai mare de risc în raport cu mai multe afectiuni medicale, le este îngreunat accesul la îngrijire medicală şi tratament şi trăiesc mai puţin şi mai puţin sănătos decât neromii. Raportul subliniază nevoia colectării de date dezagregate, dezagregate pe etnie, precum şi pe alte criterii, în scopul evidenţierii discriminării indirecte care afectează romii. Raportul descrie cadrul legal privind colectarea acestor tipuri de date, inclusiv garanţiile procedurale existente pentru protejarea vieţii private a persoanelor.

Criza ascunsă din sănătate: Un Raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor (PDF)

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule