Horizontal Rule

Přetrvávající segregace romských dětí v českém vzdělávacím systému

10 September 2009

Přetrvávající segregace romských dětí v českém vzdělávacím systému

Že tři roky po novelizaci českého školského zákona a rok po vynesení rozsudku ve sporu D. H. a další versus Česká republika zůstává zcela neúměrná část romských dětí v praktických základních školách, které učí podle zvláštních osnov pro mentálně postižené žáky. Školský zákon a vzdělávací praxe na celostátní a místní úrovni tak z pohledu většiny romských dětí v České republice nepřispívají k odstranění školní segregace.

Přetrvávající segregace romských dětí v českém vzdělávacím systému v angličtině a shrnutí v českém jazyce.

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule