Horizontal Rule

School Segregation of Roma and Egyptian Communities in Albania

24 November 2015

School Segregation of Roma and Egyptian Communities in Albania

This video talks about segregation of Roma and Egyptian children in one school in Albania. The "Naim Frasheri" school, covering nine grades, is in outskirts of city of Korca. It is known as "Roma and Egyptian" school because all children of this school come from families from these two communities. The school has a total of 283 Roma and Egyptian children. The video shows as well what important role can play institutions such as Commissioner for Protection from Discrimination and People' Advocate (Ombudsman) in fighting school segregation. The decision of Commissioner for Protection from Discrimination and Recommendations of People' Advocate create an working platform not only for Ministry of Education and its depending institutions, but as well for all actors working in this field.

 

Horizontal Rule

ERRC Joins Call to End Childhood Statelessness in Europe

22 November 2016

Budapest, London, 22 November 2016: Today the European Network on Statelessness (ENS), representing over fifty civil society organisations from across Europe, including the European Roma Rights Centre, will hand over a petition to members of the European Parliament and the Council of Europe calling on European leaders to commit to ending childhood statelessness.

more ...

horizontal rule

Nucené a Kruté: Sterilizace a její důsledky pro Romské ženy v České Republice (1966-2016)

28 November 2016

Tato zpráva zkoumá praktiky nedobrovolných sterilizací v České republice, tak jak si je proti jejich vůli a bez svobodného souhlasu prožily romské ženy. Spolu s přehledem institucionálního, právního a politického kontextu, v rámci kterého se tyto sterilizace konaly, se zpráva zaměřuje především na osobní svědectví sterilizovaných romských žen. Ta byla získána prostřednictvím individuálních rozhovorů a v rámci skupinových diskuzí 22 nedobrovolně sterilizovaných žen.

more ...

horizontal rule

Coercive and Cruel: Sterilisation and its Consequences for Romani Women in the Czech Republic (1966-2016)

28 November 2016

This report examines the practice of coercive sterilisations in the Czech Republic as experienced by Romani women against their will or without free and informed consent. Along with a review of the institutional, legal and policy context within which these sterilisations took place, the main focus of the report is on the personal experiences of sterilised Romani women.

more ...

horizontal rule