Horizontal Rule

Stigma: Szegregált Roma Oktatás Közép- és Keleteurópában

2 May 2004

Stigma: Szegregált Roma Oktatás Közép- és Keleteurópában

A jelentés bemutatja, hogy az oktatásban érvényesülő faji megkülönböztetés miatt a roma gyerekek nem élvezhetik az egyenlő méltósághoz való jogot Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Ezekben az országokban az elmúlt évtizedek során folyamatosan érvényesült a romák faji megkülönböztetése az oktatásban, helyrehozhatatlan károkat okozva a romák egész generációinak: a romák az alacsonyabbrendűség bélyegével nőnek fel; nem élvezhetik az egyenlő oktatáshoz és életesélyekhez való jogot, és megfosztották őket azoktól az előnyöktől, amelyeket egy multikulturális társadalomban való tanulás és élet jelent. Egyes helyeken a romák szegregált iskolái a lakóhelyi szegregáció eredményei. A faji megkülönböztetés ezekben az országokban betudható az oktatási rendszer működésének is, amely – sajátos nyelvük és kultúrájuk miatt – kizárta a romákat. Végül pedig, a faji megkülönböztetés az iskolai és más tisztségviselők tudatos erőfeszítésének is eredménye, akik – a romák iránti személyes ellenszenvből vagy a nem romák nyomására – igyekeztek elkülöníteni a roma gyerekeket a nem romáktól. A kormányok mindmáig adósak a faji megkülönböztetés elleni politika végrehajtásával. Magyarország kivételével, ahol nemrégiben intézkedések történtek a speciális iskolákban jelentkező megkülönböztetés megakadályozására és az iskolai szegregáció bizonyos formáinak megszüntetésére, a jelentésben szereplő országok kormányai közül egyik sem tett komoly lépéseket az iskolarendszerben érvényesülő megkülönböztetés megszüntetésére.

Stigma: Szegregált Roma Oktatás Közép- és Keleteurópában

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule