Horizontal Rule

Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy

2 May 2004

Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy

Tato zpráva zkoumá způsoby, kterými jsou romským dětem prostřednictvím systému rasově podmíněné segregace upírána rovná práva a důstojnost v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Rasová segregace ve vzdělání za desetiletí, kdy v těchto zemích probíhala, způsobila Romům nenapravitelné škody: Romové byli vychováváni se stigmatem méněcennosti, byl jim odepřen rovný přístup ke vzdělání i pracovnímu uplatnění a bylo jim zabráněno užívat výhod vzdělávání a života v multikulturní společnosti. Vytvoření segregovaných škol pro Romy proběhlo částečně jako důsledek celkové segregace obyvatelstva. Jindy k rasové segregaci vedlo fungování vzdělávacího systému v zemích, které vylučovaly Romy z důvodů jejich zvláštního jazyka a kultury. A konečně byla rasová segregace důsledkem vědomého úsilí škol a jiných úřadů oddělit romské děti od neromských dětí z důvodů sahajících od osobní zášti vůči Romům až k ústupkům tlaku neromské veřejnosti. Do dnešního dne vlády nedokázaly zavést opatření, jež by segregaci bránila. S výjimkou Maďarska, které v poslední době zavedlo opatření, která mají zabránit segregaci ve speciálních školách a vést k eliminaci některých forem segregace ve školách, žádná z dotčených vlád se nepokusila o žádný zásadní krok směrem k desegregaci vzdělávacího systému.

Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule