Horizontal Rule

Stigmy: Segregovaná výučba Rómov v školách strednej a východnej Európy

2 May 2004

Stigmy: Segregovaná výučba Rómov v školách strednej a východnej Európy

Táto správa skúma spôsoby, ktorými sú rómskym deťom prostredníctvom systému rasovo podmienenej segregácie upierané rovnaké práva a dôstojnosť v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Rasová segregácia vo vzdelaní za desaťročie, počas ktorého v týchto krajinách prebiehala, spôsobila Rómom nenapraviteľné škody: Rómovia boli vychovávaní so stigmou menejcennosti, bol im odopretý rovný prístup ku vzdelaniu i pracovnému uplatneniu a zabránené využívať výhody vzdelávania a život v multikultúrnej spoločnosti. Vytvorenie segregovaných škôl pre Rómov prebehlo čiastočne ako dôsledok celkovej segregácie obyvateľstva. Inokedy k rasovej segregácii viedlo fungovanie vzdelávacieho systému v krajinách, ktoré vylučovali Rómov z dôvodov ich zvláštneho jazyka a kultúry. A nakoniec, rasová segregácia bola dôsledkom vedomého úsilia škôl a iných úradov oddeliť rómske deti od nerómskych detí, z dôvodov siahajúcich od osobnej zášti voči Rómom až k ústupkom v dôsledku tlaku nerómskej verejnosti. Do dnešného dňa vlády nedokázali zaviesť opatrenia, ktoré by segregácii bránili. S výnimkou Maďarska, ktoré v poslednej dobe zaviedlo opatrenia, ktoré majú zabrániť segregácii v špeciálnych školách a viesť k eliminácii niektorých foriem segregácie v školách, žiadna zo spomínaných vlád sa nepokúsila o žiadny zásadný krok smerom k desegregácii vzdelávacieho systému. 

Stigmy: Segregovaná výučba Rómov v školách strednej a východnej Európy

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule