Horizontal Rule

Zvláštní opatření: Romové v České republice a školy pro mentálně postižené děti

15 June 1999

Zvláštní opatření: Romové v České republice a školy pro mentálně postižené děti

Romové v České republice jsou všeobecně vylučováni ze všeho, co je poskytováno většinové populaci. Izolováni od institucí většinové společnosti musí čeští Romové čelit diskriminaci při získávání zaměstnání, bydlení a různých výhod, rovněž den co den zažívají segregaci, neboť je jim znemožňován vstup do restaurací, bazénů, diskoték a jiných veřejných míst. Otřesný příklad rasově motivovaného násilí, zaměřujícího se zejména na Romy, následoval po pádu komunismu jako vlna teroru, jejímž důsledkem je velký počet rasově motivovaných zabití. Protiromské cítění je v současné době velmi silné. Romská otázka se setkává často u veřejnosti s neporozuměním nebo i s výslovně nepřátelským naladěním.

Základním prvkem vedoucím k vylučování Romů v České republice je účinná segregace v systému vzdělání, která již od dětství znemožňuje bližší styk mezi Romy a neromským obyvatelstvem. Příčina této segregace spočívá v síti tzv. zvláštních škol - škol pro mentálně postižené děti. Romské děti jsou do těchto škol zařazovány bez ohledu na zaměření těchto škol, ale zhusta jen proto, že neprospívají ve výuce, jež je určena pro děti z majoritní společnosti, a zároveň také pod vlivem rasistických předsudků zástupců školy. Staletí trvající diskriminace a ponižující jednání ze strany úřadů vede některé romské rodiče k souhlasu s přeřazením svých dětí do zvláštních škol nebo, podle scénáře popsaného mnoha Romy i neromy, požadují, aby jejich děti zde byly umístěny.

Podle střízlivých odhadů jsou Romové  nejméně patnáctkrát častěji zařazováni do zvláštních škol než neromské děti. Žák, který ukončil školní docházku na zvláštní škole, má ve srovnání s  žákem, který ukončil školní docházku na základní škole, značně omezené možnosti v dalším středoškolském vzdělání. Romské děti jsou tak již v  útlém věku na celý  život odsouzeny k omezeným  příležitostem a k nedostatečné sebeúctě. Segregace Romů na nižším stupni škol se kromě toho trvale využívá k ospravedlnění diskriminujícího jednání řady členů majoritní společnosti.

Zvláštní opatření: Romové v České republice a školy pro mentálně postižené děti

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule