Sociální začleňování prostřednictvím sociálních služeb: situace Romů a Travellerů

Sociální začleňování prostřednictvím sociálních služeb: situace Romů a Travellerů

Tato zpráva se zakládá na výzkumu provedeném organizacemi ERRC a Númena v průběhu roku 2006 a jimi vytvořené dokumentaci o dopadu opatření v oblasti sociálních služeb, která jsou obsažena v Národních akčních plánech sociálního začleňování v České republice, Francii a Portugalsku, na dostupnost účinných sociálních služeb pro Romy a Travellery a následně na sociální začleňování příslušníků těchto komunit.

Sociální začleňování prostřednictvím sociálních služeb: situace Romů a Travellerů

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe