Mutaţi din oraş: Cetăţeni români de etnie romă evacuaţi la groapa de gunoi

Mutaţi din oraş: Cetăţeni români de etnie romă evacuaţi la groapa de gunoi

În data de 17 decembrie 2010 aproximativ 56 de familii rome au fost evacute din strada Coastei situată în centrul oraşului Cluj-Napoca Români. De mai bine de 20 de ani aceste familii au locuit pe strada Coastei, de unde au fost mutate forţat la Pata-Rât, o zonă industrială poluată ce constituie şi locaţia de depozitare a deşeurilor din oraş. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că evacuarea şi relocarea familiilor la Pata-Rât a constituit discriminare etnică. Până în prezent, nicio soluţie nu a fost adoptată cu privire la situaţia în care se află familiile evacuate, nu a fost asigurată o acomodare alternativă adecvată pentru aceştia şi nu s-a stabilit vreo compensaţie pentru bunurile pierdute cu ocazia evacuării. Acest material constituie un element de măsurare a impactului pe care evacuarea din strada Coastei l-a produs asupra familiilor după o perioadă de doi ani de la respectiva acţiune şi relevă probleme semnificative în ceea ce priveşte locuirea, angajarea, sănătatea şi experienţele de discriminare ale acestor familii.

Mutaţi din oraş: Cetăţeni români de etnie romă evacuaţi la groapa de gunoi (PDF)

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe