Criza ascunsă din sănătate: Un Raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor

Criza ascunsă din sănătate: Un Raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor

Acest raport analizează amploarea inegalităţilor în domeniul sănătăţii cu care se confruntă romii din România. Acesta arată că romii se găsesc într-un grad mai mare de risc în raport cu mai multe afectiuni medicale, le este îngreunat accesul la îngrijire medicală şi tratament şi trăiesc mai puţin şi mai puţin sănătos decât neromii. Raportul subliniază nevoia colectării de date dezagregate, dezagregate pe etnie, precum şi pe alte criterii, în scopul evidenţierii discriminării indirecte care afectează romii. Raportul descrie cadrul legal privind colectarea acestor tipuri de date, inclusiv garanţiile procedurale existente pentru protejarea vieţii private a persoanelor.

Criza ascunsă din sănătate: Un Raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor (PDF)

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe