Horizontal Rule

Česká vláda propadá už pátým rokem: školy stále diskriminují Romy

8 November 2012

Česká vláda propadá už pátým rokem: školy stále diskriminují Romy

V roce 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva přelomový rozsudek, v němž se vyslovil, že Česká republika porušila právo romských dětí na rovné vzdělání tím, že je umístila do bývalých zvláštních škol, které poskytují méně kvalitní vzdělání.

O pět let později se v oblasti přístupu romských dětí ke vzdělání změnilo jen velmi málo. Česká vláda - namísto zavádění systémových změn - dosud volila spíše opatrný „manévrovací“ postup, jímž rozhodně neřešila jádro problému. Romské děti jsou proto nadále posílány do praktických anebo segregovaných škol, což má zničující dopady na jejich budoucnost.

Amnesty International a Evropské centrum pro práva Romů vyzývají českou vládu, aby okamžitě ukončila diskriminaci, jíž romské děti čelí v přístupu ke vzdělání. Za tím účelem musí být přijata všechna nezbytná opatření, která povedou ke zrušení této nespravedlivé praxe. Jen takto lze zajistit, že další generace Romů neskončí v bludném kruhu chudoby a společenského vyloučení.

Česká vláda propadá už pátým rokem: školy stále diskriminují Romy (PDF)

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule