Поднесок на ЕЦПР до Комитетот за економски, социјални и културни права при Обединетите Нации за Македонија (Септември 2006)

19 September 2006

Поднесок на ЕЦПР до Комитетот за економски, социјални и културни права при Обединетите Нации за Македонија (Септември 2006)

Запишани коментари од Европски центар за правата на Ромите и Национален Ромски Центар за поранешна југословенска република Македонија за разгледување од страна на Комитетот за економски, социјални и културни права при Обединетите Нации на 37та седница.

 

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe