Македонија: Извештајот за состојбите 2011-2012

17 July 2013

Македонија: Извештајот за состојбите 2011-2012

Извештајот за состојбите во Македонија се фокусира на состојбите во образованието, домувањето, миграцијата, азилот и насилството, како клучни области на кои работи Европскиот центар за правата на Ромите.

Извештајот за состојбите 2011-2012 (PDF

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe