1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-294 | Next |

Horizontal Rule

Nucené a Kruté: Sterilizace a její důsledky pro Romské ženy v České Republice (1966-2016)

28 November 2016

Tato zpráva zkoumá praktiky nedobrovolných sterilizací v České republice, tak jak si je proti jejich vůli a bez svobodného souhlasu prožily romské ženy. Spolu s přehledem institucionálního, právního a politického kontextu, v rámci kterého se tyto sterilizace konaly, se zpráva zaměřuje především na osobní svědectví sterilizovaných romských ...

Horizontal Rule

Coercive and Cruel: Sterilisation and its Consequences for Romani Women in the Czech Republic (1966-2016)

28 November 2016

This report examines the practice of coercive sterilisations in the Czech Republic as experienced by Romani women against their will or without free and informed consent. Along with a review of the institutional, legal and policy context within which these sterilisations took place, the main focus of the report is on the personal experiences of sterilised Romani women. ...

Horizontal Rule

ERRC submission to UN CEDAW on Montenegro (November 2016)

8 November 2016

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Montenegro to the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women at its 67th Pre Session Working Group (21 to 25 November 2016).

Horizontal Rule

ERRC submission to UN CERD on Italy (October 2016)

10 October 2016

Written Comments by the European Roma Rights Centre (ERRC) concerning Italy to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, for consideration at its 91st session (21 November - 9 December 2016)

Horizontal Rule

ERRC submission to UN CRC on Romania (July 2016)

13 July 2016

Written comments by the European Roma Rights Centre concerning Romania for Consideration by the Committee on the Rights of the Child at its Pre-session Working Group for the 75th Session (3-7 October 2016).

Horizontal Rule

ERRC submission to the European Commission on Roma Inclusion (July 2016)

12 July 2016

Written comments by the ERRC to the European Commission concering Roma Inclusion in the Western Balkans Progress Reports 2016.

Horizontal Rule

Joint submission to the Council of Europe on implementation of police brutality judgments in Romania (June 2016)

7 June 2016

Joint submission by the European Roma Rights Centre, Romani CRISS and APADOR-CH concerning Romania's implementation of the Barbu Anghelescu group of cases, for consideration by the Committee of Ministers during its June 2016 review.

Horizontal Rule

Joint submission to UN CRC on Slovakia (April 2016)

18 April 2016

Written comments by the European Roma Rights Centre and Center for Civil and Human Rights concerning Slovakia for consideration by the Committee on the Rights of the Child at the 72nd Session (17 May 2016 – 03 June 2016)

Horizontal Rule

ERRC submission to the European Commission on the EU Roma Framework (February 2016)

19 February 2016

Written comments by the ERRC to the European Commission on progress in 2015 with the EU Framework for National Roma Integration Strategies (NRIS).

Horizontal Rule

ERRC submission to UN CEDAW on the Czech Republic (January 2016)

22 January 2016

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning the Czech Republic to the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women at the 63th session (23 February 2016). 

Horizontal Rule

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-294 | Next |

ERRC Joins Call to End Childhood Statelessness in Europe

22 November 2016

Budapest, London, 22 November 2016: Today the European Network on Statelessness (ENS), representing over fifty civil society organisations from across Europe, including the European Roma Rights Centre, will hand over a petition to members of the European Parliament and the Council of Europe calling on European leaders to commit to ending childhood statelessness.

more ...

horizontal rule

Nucené a Kruté: Sterilizace a její důsledky pro Romské ženy v České Republice (1966-2016)

28 November 2016

Tato zpráva zkoumá praktiky nedobrovolných sterilizací v České republice, tak jak si je proti jejich vůli a bez svobodného souhlasu prožily romské ženy. Spolu s přehledem institucionálního, právního a politického kontextu, v rámci kterého se tyto sterilizace konaly, se zpráva zaměřuje především na osobní svědectví sterilizovaných romských žen. Ta byla získána prostřednictvím individuálních rozhovorů a v rámci skupinových diskuzí 22 nedobrovolně sterilizovaných žen.

more ...

horizontal rule

Coercive and Cruel: Sterilisation and its Consequences for Romani Women in the Czech Republic (1966-2016)

28 November 2016

This report examines the practice of coercive sterilisations in the Czech Republic as experienced by Romani women against their will or without free and informed consent. Along with a review of the institutional, legal and policy context within which these sterilisations took place, the main focus of the report is on the personal experiences of sterilised Romani women.

more ...

horizontal rule