Biz Buradayız!: Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi

15 April 2008

Biz Buradayız!: Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi

Projenin ürünlerinden biri olan Biz Buradayız! isimli bu kitap, proje sürecinde gerçekleştirilen saha araştırmasının verileri ve bu süreçte kazanılan deneyimlerin yanı sıra, Türkiye'de yaşayan Roman topluluklarının durumlarını sergilemeyi, karşılaştıkları hak ihlallerini dile getirmeyi amaçlıyor ve Romanların haklara eşit olarak erişebilmesini engelleyen hukukli çerçeveyi özetliyor. Türkiye'de Roman haklarıyla ilgili sorunlara ışık tutmayı hedefleyen ilk yayınlardan biri olan Biz Buradayız!, her şeyden önceTürkiye'nin Romanlarını, tarihleri, toplumsal özellikleri ve kendilerine özgü sorunlanyla, eşit vatandaşlar olarak tasvir etmeyi arzuluyor.

Raporun tam metni Türkçe
Raporun tam metni İngilizce

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities