Čas skinheadov: Popieranie práv a vyčleňovanie Rómov na Slovensku

02 January 1997

Čas skinheadov: Popieranie práv a vyčleňovanie Rómov na Slovensku

Táto správa je prehľadom prípadov porušovania ľudských práv Rómov na Slovensku v rokoch 1993-1996, teda v čase, kedy vznikol samostatný štát a začal fungovať ako samostatný kompetentný orgán na území bývalej Československej Federatívnej Republiky. Hoci niektoré správy o Rómoch na Slovensku boli uverejnené v miestnych publikáciách, ich prvotný záber pokrýval skôr kultúrne oblasti a otázka ľudských práv bola len druhoradá alebo sa jej vôbec nevenovalo. Najnovšia publikácia o Rómoch na Slovensku, ktorá priamo opisuje ľudské práva je správa o Rómoch v Československu od Organizácie Helsinki Watch, Struggling for Ehtnic Identitz“ Czechoslovakia’s Endangered Gypsies, publikovaná v roku 1992. Zámerom tejto publikácie je aktualizovať obraz situácie ľudských práv Rómov na Slovensku.

ERRC spozorovalo tri tendencie, ktoré prevládajú pri riešení problematických vzťahov medzi Slovenskou Republikou a Rómami. V prvom rade, kompetentné úrady častokrát neuznávajú a popierajú, že by boli porušené ľudské práva Rómov, i keď majú k dispozícii očividné dôkazy o porušení ľudských práv. Po druhé, v súčasnosti postupy legislatívnych, úradných a sociálnych inštitúcií vylučujú Rómov zo spoločnosti a ani im neumožňujú zapojiť sa do hlavného prúdu slovenskej spoločnosti a tým ich udržujú na jej okraji. Nakoniec, existujú isté dlhodobé historické modely, ktoré sa denne či už vedome alebo nevedome napodobňujú, a v ktorých Slovenský štát vystupuje ako starostlivý štát, ktorý efektívne demoralizuje Rómov vďaka svojmu paternalizmu a nátlaku k neutrálnej konformite. Publikácia Čas skinheadov pokrýva každú z týchto tém.

Čas skinheadov: Popieranie práv a vyčleňovanie Rómov na Slovensku

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities