Nucené a Kruté: Sterilizace a její důsledky pro Romské ženy v České Republice (1966-2016)

28 November 2016

Nucené a Kruté: Sterilizace a její důsledky pro Romské ženy v České Republice (1966-2016)

Tato zpráva zkoumá praktiky nedobrovolných sterilizací v České republice, tak jak si je proti jejich vůli a bez svobodného souhlasu prožily romské ženy. Spolu s přehledem institucionálního, právního a politického kontextu, v rámci kterého se tyto sterilizace konaly, se zpráva zaměřuje především na osobní svědectví sterilizovaných romských žen. Ta byla získána prostřednictvím individuálních rozhovorů a v rámci skupinových diskuzí 22 nedobrovolně sterilizovaných žen.

Svědectví informují o zkušenostech romských žen se zacházením ze strany zdravotnického personálu a sociálních pracovníků. Rozhovory odkrývají okolnosti, za jakých romské ženy podstoupily sterilizace bez předchozího vyrozumění, že na nich tento operační zákrok bude vykonán; v některých případech ženy tvrdí, že s jejich písemným souhlasem s operací a lékařskou dokumentací bylo manipulováno a jejich podpisy byly falšovány. Tento zákrok byl často vykonán současně spolu s císařských řezem, anebo ženám byly předkládány formuláře s písemným souhlasem ve velkých bolestech nebo strádání těsně před nebo během porodu. V jiných případech byly romské ženy nuceny souhlasit se sterilizací na základě dezinformace o povaze tohoto zdravotního zákroku, stejně tak skrze hrozby institucionalizace jejich dětí a odebrání jejich sociálních dávek. Některým romským ženám byly sterilizace nepravdivě odůvodněny jejich lékaři jako život zachraňující zákrok.

Nucené a Kruté (PDF)

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities