Zvláštní opatření: Romové v České republice a školy pro mentálně postižené děti

15 June 1999

Zvláštní opatření: Romové v České republice a školy pro mentálně postižené děti

Romové v České republice jsou všeobecně vylučováni ze všeho, co je poskytováno většinové populaci. Izolováni od institucí většinové společnosti musí čeští Romové čelit diskriminaci při získávání zaměstnání, bydlení a různých výhod, rovněž den co den zažívají segregaci, neboť je jim znemožňován vstup do restaurací, bazénů, diskoték a jiných veřejných míst. Otřesný příklad rasově motivovaného násilí, zaměřujícího se zejména na Romy, následoval po pádu komunismu jako vlna teroru, jejímž důsledkem je velký počet rasově motivovaných zabití. Protiromské cítění je v současné době velmi silné. Romská otázka se setkává často u veřejnosti s neporozuměním nebo i s výslovně nepřátelským naladěním.

Základním prvkem vedoucím k vylučování Romů v České republice je účinná segregace v systému vzdělání, která již od dětství znemožňuje bližší styk mezi Romy a neromským obyvatelstvem. Příčina této segregace spočívá v síti tzv. zvláštních škol - škol pro mentálně postižené děti. Romské děti jsou do těchto škol zařazovány bez ohledu na zaměření těchto škol, ale zhusta jen proto, že neprospívají ve výuce, jež je určena pro děti z majoritní společnosti, a zároveň také pod vlivem rasistických předsudků zástupců školy. Staletí trvající diskriminace a ponižující jednání ze strany úřadů vede některé romské rodiče k souhlasu s přeřazením svých dětí do zvláštních škol nebo, podle scénáře popsaného mnoha Romy i neromy, požadují, aby jejich děti zde byly umístěny.

Podle střízlivých odhadů jsou Romové  nejméně patnáctkrát častěji zařazováni do zvláštních škol než neromské děti. Žák, který ukončil školní docházku na zvláštní škole, má ve srovnání s  žákem, který ukončil školní docházku na základní škole, značně omezené možnosti v dalším středoškolském vzdělání. Romské děti jsou tak již v  útlém věku na celý  život odsouzeny k omezeným  příležitostem a k nedostatečné sebeúctě. Segregace Romů na nižším stupni škol se kromě toho trvale využívá k ospravedlnění diskriminujícího jednání řady členů majoritní společnosti.

Zvláštní opatření: Romové v České republice a školy pro mentálně postižené děti

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities