Horizontal Rule

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice

20 June 2011

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice

Romské děti v České republice jsou v systému sociálně-právní ochrany dětí znevýhodněny. Jsou také nadměrně zastoupeny v systému ústavní péče. Příslušná legislativa a postupy nejsou jednotné ani dostatečně definované. Chybí právní definice ohrožení dítěte a právně závazná pravidla pro zhodnocení míry ohrožení dítěte. Preventivní sociální práce jsou nedostatečné, a neumožňují řešit problémy, kterým čelí romské rodiny na okraji společnosti. Celá řada romských rodin v České republice čelí závažným problémům, mezi které patří strukturální chudoba, špatná bytová situace, nezaměstnanost či zadluženost. Tyto problémy jsou jen zřídka účinně řešeny, a často tvoří základ pro odebrání dítěte, a to navzdory rozhodnutí nejvyšších českých soudů, které potvrdily, že odebrání dítěte na základě těchto důvodů je nepřípustné. Nízká míra povědomí o právech negativně ovlivňuje postavení romských rodin v souvisejících soudních řízeních. Sociální práce s romskými rodinami, zatímco jejich děti jsou umístěny v ústavní péči, jen zřídka vyústí v požadované zlepšení, které by umožnilo návrat dětí k rodinám. Romské děti v ústavní péči čelí celé řadě problémů, včetně fyzického zneužívání, špatného zacházení a diskriminace z důvodu etnického původu. Jen velmi málo dětských domovů nabízí programy, které podporují rozvoj pozitivní etnické identity. Pravděpodobnost, že romské děti budou v České republice osvojeny, je kvůli jejich etnickému původu nižší než u neromských dětí, a romské děti diagnostikované jako postižené mají omezené možnosti vzdělávání i šance na osvojení. Pro mnoho romských dětí je velmi obtížné, ne-li nemožné, aby se ze stávajícího systému ústavní péče vymanily. 

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule