Horizontal Rule

Életfogytiglan: Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben

20 June 2011

Életfogytiglan: Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben

Magyarországon a roma származású gyermekek - a teljes lakossághoz viszonyított arányukat figyelembe véve - felülreprezentáltak a gyermekvédelmi szakellátási rendszerben. A roma gyermekek nagy része anyagi okok miatt kerül kiemelése a családjukból, amely arány a gazdasági válság miatt tovább nő, annak ellenére, hogy a gyermekvédelmi törvény szerint gyermeket csupán anyagi körülményei miatt családjából kiemelni nem lehet. A gyermekvédelemi szakemberek gyakran az iskolai hiányzások miatt veszik fel a kapcsolatot és ellenőrzik a roma családokat. Az iskolai hiányzás meghatározó okok között szerepel a roma gyermekek családból való kiemelése kapcsán, továbbá megemlítendő, hogy a gyermekjóléti szakemberek egy része a romákkal kapcsolatban rendelkezik negatív sztereotípiákkal. A veszélyeztett családok számára nem áll rendelkezésre megfelelő számű szociális munkás, hiányoznak a preventív programok és szolgáltatások, ez különösen jellemző a kisebb vidéki településekre és szegényebb városrészekre, ahol a romák nagyobb számban élnek. A szegénység és a marginalizáció kumulatív hatása gyakran leküzdhetetlen akadályt képez az állami gondozásba került roma gyermekek családjukba való visszakerülése elé. A roma gyerekek a nem roma gyermekekhez képest nagyobb valószínűséggel kerülnek gyermekotthonokba, mint nevelőszülői gondozásba, vagy a későbbiekben örökbefogadásra. Az állami gondozásban lévő roma gyermekek az etnikai hovatartozásuk és állami gondozott mivoltuk miatt gyakran szembesülnek diszkriminációval, a gyermekotthonokban a nevelőiktől és a kortársaiktól kapnak negatív megjegyzéseket és rosszabb bánásmódot, míg az intézményen kívül a közszolgáltatások terén, például az iskolákban részesülnek negatív diszkriminációban. Az állami gondozásban élő roma gyermekek számára nem került kidolgozásra olyan program amely pozitív roma indentitáskép kialakítását segítené elő, valamint a roma származású szakemberek hiánya is jellemző a gyermekvédelmi ellátásban. Kevés roma gyermek kerül hazagondozásra, többségük állami gondozásban marad felnőttkoráig.

Életfogytiglan: Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule