Horizontal Rule

International Advocacy Submissions to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (UN CEDAW)

21 February 2005

Written Comments by the European Roma Rights Centre and the International Charitable Organization Roma Women Fund “Chiricli” Concerning the Republic of Ukraine for Consideration by the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women at its 45th Session. (January 2010).


Written Comments by the European Roma Rights Centre concerning Hungary for consideration by the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women at its 39th Session (July 2007).


Written Comments by the European Roma Rights Centre, Bibija, Eureka and Women's Space Concerning the Republic of Serbia for Consideration by the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women at its 38th Session (March 2007).


European Roma Rights Center, Gender Studies, o.p.s. and League of Human Rights Joint Shadow report submitted to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women concerning the situation of Romani women and girls in the Czech Republic for it consideration at the 36th CEDAW session (August 2006).

 View it (Acrobat pdf format)!SEE ALSO RELATED: Coercive Sterilization of Romani Women in Central Europe: Slovakia

On 15 August 2006, the ERRC submitted to the US Congressional record, the following statement concerning the coercive sterilization of Romani women in Europe, with a particular focus on coercive sterilization of Romani women in Slovakia. The text of the statement is available at:


European Roma Rights Center and Romani CRISS Joint Shadow report submitted to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women concerning the situation of Romani women and girls in Romania for its consideration at the 35th CEDAW session (May 2006).

 • In English View it (Acrobat pdf format)! The full text of the CEDAW Committee’s conclusions and recommendations is available here:

   


  Roma Centre of Skopje, Network Women's Program and European Roma Rights Centre shadow report submitted to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women concerning the situation of Romani women and girls in Macedonia for its consideration at the 34th CEDAW Session (January 2006).

  The full text of the CEDAW Committee’s conclusions and recommendations is available here:

  • Committee’s Concluding Comments
   European Roma Rights Center shadow report submitted to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women concerning the situation of Romani women and in the Republic of Croatia at the 32nd CEDAW Session (January 2005)  

   View it (Acrobat pdf format)!The full text of the CEDAW Committee’s conclusions and recommendations is available here:

  • Committee’s Concluding Comments
   European Roma Rights Center shadow report submitted to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women concerning the situation of Romani women and in the Kingdom of Spain at the 31st CEDAW Session (July 2004).
  • In English: View it (Acrobat pdf format)!
  • Summary in Spanish (provided by Romis Romanis Association): View it (Acrobat pdf format)!
   European Roma Rights Center AND Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program joint shadow report submitted to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women concerning the situation of Romani women and in the Federal Republic of Germany at the 30th CEDAW Session (January 2004)
  •  View it (Acrobat pdf format)! 

Horizontal Rule

ERRC Joins Call to End Childhood Statelessness in Europe

22 November 2016

Budapest, London, 22 November 2016: Today the European Network on Statelessness (ENS), representing over fifty civil society organisations from across Europe, including the European Roma Rights Centre, will hand over a petition to members of the European Parliament and the Council of Europe calling on European leaders to commit to ending childhood statelessness.

more ...

horizontal rule

Nucené a Kruté: Sterilizace a její důsledky pro Romské ženy v České Republice (1966-2016)

28 November 2016

Tato zpráva zkoumá praktiky nedobrovolných sterilizací v České republice, tak jak si je proti jejich vůli a bez svobodného souhlasu prožily romské ženy. Spolu s přehledem institucionálního, právního a politického kontextu, v rámci kterého se tyto sterilizace konaly, se zpráva zaměřuje především na osobní svědectví sterilizovaných romských žen. Ta byla získána prostřednictvím individuálních rozhovorů a v rámci skupinových diskuzí 22 nedobrovolně sterilizovaných žen.

more ...

horizontal rule

Coercive and Cruel: Sterilisation and its Consequences for Romani Women in the Czech Republic (1966-2016)

28 November 2016

This report examines the practice of coercive sterilisations in the Czech Republic as experienced by Romani women against their will or without free and informed consent. Along with a review of the institutional, legal and policy context within which these sterilisations took place, the main focus of the report is on the personal experiences of sterilised Romani women.

more ...

horizontal rule