Запознајте ги вашите права и борете се за нив

06 September 2004

Запознајте ги вашите права и борете се за нив

Целта на овој прирачник е да понуди стратешко оружје на оние кои делуваат внатре во Ромското движење во секојдневната борба за еднакви права. Прирачникот може да се користи за да активистите на народните движења се запознаат со размислувањата и јазикот на човековите права.

Запознајте ги вашите права и борете се за нив

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe