ERRC News

ERRC News is the ERRC’s electronic quarterly newsletter. It aims to strengthen communication and information sharing about ERRC work with the Roma rights community. This quarterly newsletter is distributed widely through individual electronic mails and mail groups. We always welcome your feedback.

If you wish to receive ERRC News, please subscribe.  
 

Vol. 19, March 2013 Vol. 20, June 2013  Vol. 21, Sep 2013  Vol. 22-23 
Vol. 15, March 2012 Vol. 16, June 2012 Vol. 17, Sep 2012 Vol. 18, Dec 2012
Vol. 11, March 2011 Vol. 12, June 2011 Vol. 13, Sep 2011 Vol. 14, Dec 2011
       
 Vol. 7, March 2010  Vol. 8, June 2010  Vol. 9, Sep 2010  Vol. 10, Dec 2010

 

2009
Vol. 3, February 2009Vol. 4, May 2009Vol. 5, August 2009Vol. 6, November 2009 |

2008
Vol. 1, August 2008 | Vol. 2, November 2008 |

ERRC Joins Call to End Childhood Statelessness in Europe

22 November 2016

Budapest, London, 22 November 2016: Today the European Network on Statelessness (ENS), representing over fifty civil society organisations from across Europe, including the European Roma Rights Centre, will hand over a petition to members of the European Parliament and the Council of Europe calling on European leaders to commit to ending childhood statelessness.

more ...

horizontal rule

Nucené a Kruté: Sterilizace a její důsledky pro Romské ženy v České Republice (1966-2016)

28 November 2016

Tato zpráva zkoumá praktiky nedobrovolných sterilizací v České republice, tak jak si je proti jejich vůli a bez svobodného souhlasu prožily romské ženy. Spolu s přehledem institucionálního, právního a politického kontextu, v rámci kterého se tyto sterilizace konaly, se zpráva zaměřuje především na osobní svědectví sterilizovaných romských žen. Ta byla získána prostřednictvím individuálních rozhovorů a v rámci skupinových diskuzí 22 nedobrovolně sterilizovaných žen.

more ...

horizontal rule

Coercive and Cruel: Sterilisation and its Consequences for Romani Women in the Czech Republic (1966-2016)

28 November 2016

This report examines the practice of coercive sterilisations in the Czech Republic as experienced by Romani women against their will or without free and informed consent. Along with a review of the institutional, legal and policy context within which these sterilisations took place, the main focus of the report is on the personal experiences of sterilised Romani women.

more ...

horizontal rule