Életfogytiglan: Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben

20 June 2011

Életfogytiglan: Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben

Magyarországon a roma származású gyermekek - a teljes lakossághoz viszonyított arányukat figyelembe véve - felülreprezentáltak a gyermekvédelmi szakellátási rendszerben. A roma gyermekek nagy része anyagi okok miatt kerül kiemelése a családjukból, amely arány a gazdasági válság miatt tovább nő, annak ellenére, hogy a gyermekvédelmi törvény szerint gyermeket csupán anyagi körülményei miatt családjából kiemelni nem lehet. A gyermekvédelemi szakemberek gyakran az iskolai hiányzások miatt veszik fel a kapcsolatot és ellenőrzik a roma családokat. Az iskolai hiányzás meghatározó okok között szerepel a roma gyermekek családból való kiemelése kapcsán, továbbá megemlítendő, hogy a gyermekjóléti szakemberek egy része a romákkal kapcsolatban rendelkezik negatív sztereotípiákkal. A veszélyeztett családok számára nem áll rendelkezésre megfelelő számű szociális munkás, hiányoznak a preventív programok és szolgáltatások, ez különösen jellemző a kisebb vidéki településekre és szegényebb városrészekre, ahol a romák nagyobb számban élnek. A szegénység és a marginalizáció kumulatív hatása gyakran leküzdhetetlen akadályt képez az állami gondozásba került roma gyermekek családjukba való visszakerülése elé. A roma gyerekek a nem roma gyermekekhez képest nagyobb valószínűséggel kerülnek gyermekotthonokba, mint nevelőszülői gondozásba, vagy a későbbiekben örökbefogadásra. Az állami gondozásban lévő roma gyermekek az etnikai hovatartozásuk és állami gondozott mivoltuk miatt gyakran szembesülnek diszkriminációval, a gyermekotthonokban a nevelőiktől és a kortársaiktól kapnak negatív megjegyzéseket és rosszabb bánásmódot, míg az intézményen kívül a közszolgáltatások terén, például az iskolákban részesülnek negatív diszkriminációban. Az állami gondozásban élő roma gyermekek számára nem került kidolgozásra olyan program amely pozitív roma indentitáskép kialakítását segítené elő, valamint a roma származású szakemberek hiánya is jellemző a gyermekvédelmi ellátásban. Kevés roma gyermek kerül hazagondozásra, többségük állami gondozásban marad felnőttkoráig.

Életfogytiglan: Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities