Česká vláda propadá už pátým rokem: školy stále diskriminují Romy

08 November 2012

Česká vláda propadá už pátým rokem: školy stále diskriminují Romy

V roce 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva přelomový rozsudek, v němž se vyslovil, že Česká republika porušila právo romských dětí na rovné vzdělání tím, že je umístila do bývalých zvláštních škol, které poskytují méně kvalitní vzdělání.

O pět let později se v oblasti přístupu romských dětí ke vzdělání změnilo jen velmi málo. Česká vláda - namísto zavádění systémových změn - dosud volila spíše opatrný „manévrovací“ postup, jímž rozhodně neřešila jádro problému. Romské děti jsou proto nadále posílány do praktických anebo segregovaných škol, což má zničující dopady na jejich budoucnost.

Amnesty International a Evropské centrum pro práva Romů vyzývají českou vládu, aby okamžitě ukončila diskriminaci, jíž romské děti čelí v přístupu ke vzdělání. Za tím účelem musí být přijata všechna nezbytná opatření, která povedou ke zrušení této nespravedlivé praxe. Jen takto lze zajistit, že další generace Romů neskončí v bludném kruhu chudoby a společenského vyloučení.

Česká vláda propadá už pátým rokem: školy stále diskriminují Romy (PDF)

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities