Securitate A La Italiana: Amprentare, violenţă extremă şi hărţuire ale romilor din Italia

11 September 2008

Securitate A La Italiana: Amprentare, violenţă extremă şi hărţuire ale romilor din Italia

In Italia, manifestările de rasism şi xenofobie faţă de romi au atins, in ultimele luni, proporţii mari şi şocante şi s-ar putea extinde asupra altor grupuri vulnerabile, in special imigranţii străini.

Acest raport include informări şi analize cu privire la migrarea romilor in cadrul Uniunii Europene, schimbările in climatul politic din Italia, incepand cu alegerile din aprilie 2008, evenimentele legislative şi politice faţă de romi sub noul govern, nivelurile crescute ale abuzurilor poliţiei şi tratamentul necorespunzător faţă de romi şi lipsa condamnării şi a inculpării de către Guvernul Italiei a actelor de violenţă extremă şi discriminare faţă de romi ale actorilor nestatali. Raportul se incheie printr-o serie de recomandări de acţiuni pentru Guvernul Italiei şi pentru organizaţiile interguvernamentale, pentru a pune capăt incălcărilor grave ale drepturilor romilor care locuiesc in Italia.

Securitate A La Italiana: Amprentare, violenţă extremă şi hărţuire ale romilor din Italia

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities