Sociální začleňování prostřednictvím sociálních služeb: situace Romů a Travellerů

03 March 2007

Sociální začleňování prostřednictvím sociálních služeb: situace Romů a Travellerů

Tato zpráva se zakládá na výzkumu provedeném organizacemi ERRC a Númena v průběhu roku 2006 a jimi vytvořené dokumentaci o dopadu opatření v oblasti sociálních služeb, která jsou obsažena v Národních akčních plánech sociálního začleňování v České republice, Francii a Portugalsku, na dostupnost účinných sociálních služeb pro Romy a Travellery a následně na sociální začleňování příslušníků těchto komunit.

Sociální začleňování prostřednictvím sociálních služeb: situace Romů a Travellerů

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities