Stigma: Szegregált Roma Oktatás Közép- és Keleteurópában

02 May 2004

Stigma: Szegregált Roma Oktatás Közép- és Keleteurópában

A jelentés bemutatja, hogy az oktatásban érvényesülő faji megkülönböztetés miatt a roma gyerekek nem élvezhetik az egyenlő méltósághoz való jogot Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Ezekben az országokban az elmúlt évtizedek során folyamatosan érvényesült a romák faji megkülönböztetése az oktatásban, helyrehozhatatlan károkat okozva a romák egész generációinak: a romák az alacsonyabbrendűség bélyegével nőnek fel; nem élvezhetik az egyenlő oktatáshoz és életesélyekhez való jogot, és megfosztották őket azoktól az előnyöktől, amelyeket egy multikulturális társadalomban való tanulás és élet jelent. Egyes helyeken a romák szegregált iskolái a lakóhelyi szegregáció eredményei. A faji megkülönböztetés ezekben az országokban betudható az oktatási rendszer működésének is, amely – sajátos nyelvük és kultúrájuk miatt – kizárta a romákat. Végül pedig, a faji megkülönböztetés az iskolai és más tisztségviselők tudatos erőfeszítésének is eredménye, akik – a romák iránti személyes ellenszenvből vagy a nem romák nyomására – igyekeztek elkülöníteni a roma gyerekeket a nem romáktól. A kormányok mindmáig adósak a faji megkülönböztetés elleni politika végrehajtásával. Magyarország kivételével, ahol nemrégiben intézkedések történtek a speciális iskolákban jelentkező megkülönböztetés megakadályozására és az iskolai szegregáció bizonyos formáinak megszüntetésére, a jelentésben szereplő országok kormányai közül egyik sem tett komoly lépéseket az iskolarendszerben érvényesülő megkülönböztetés megszüntetésére.

Stigma: Szegregált Roma Oktatás Közép- és Keleteurópában

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities