Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy

02 May 2004

Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy

Tato zpráva zkoumá způsoby, kterými jsou romským dětem prostřednictvím systému rasově podmíněné segregace upírána rovná práva a důstojnost v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Rasová segregace ve vzdělání za desetiletí, kdy v těchto zemích probíhala, způsobila Romům nenapravitelné škody: Romové byli vychováváni se stigmatem méněcennosti, byl jim odepřen rovný přístup ke vzdělání i pracovnímu uplatnění a bylo jim zabráněno užívat výhod vzdělávání a života v multikulturní společnosti. Vytvoření segregovaných škol pro Romy proběhlo částečně jako důsledek celkové segregace obyvatelstva. Jindy k rasové segregaci vedlo fungování vzdělávacího systému v zemích, které vylučovaly Romy z důvodů jejich zvláštního jazyka a kultury. A konečně byla rasová segregace důsledkem vědomého úsilí škol a jiných úřadů oddělit romské děti od neromských dětí z důvodů sahajících od osobní zášti vůči Romům až k ústupkům tlaku neromské veřejnosti. Do dnešního dne vlády nedokázaly zavést opatření, jež by segregaci bránila. S výjimkou Maďarska, které v poslední době zavedlo opatření, která mají zabránit segregaci ve speciálních školách a vést k eliminaci některých forem segregace ve školách, žádná z dotčených vlád se nepokusila o žádný zásadní krok směrem k desegregaci vzdělávacího systému.

Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities