Stigmy: Segregovaná výučba Rómov v školách strednej a východnej Európy

02 May 2004

Stigmy: Segregovaná výučba Rómov v školách strednej a východnej Európy

Táto správa skúma spôsoby, ktorými sú rómskym deťom prostredníctvom systému rasovo podmienenej segregácie upierané rovnaké práva a dôstojnosť v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Rasová segregácia vo vzdelaní za desaťročie, počas ktorého v týchto krajinách prebiehala, spôsobila Rómom nenapraviteľné škody: Rómovia boli vychovávaní so stigmou menejcennosti, bol im odopretý rovný prístup ku vzdelaniu i pracovnému uplatneniu a zabránené využívať výhody vzdelávania a život v multikultúrnej spoločnosti. Vytvorenie segregovaných škôl pre Rómov prebehlo čiastočne ako dôsledok celkovej segregácie obyvateľstva. Inokedy k rasovej segregácii viedlo fungovanie vzdelávacieho systému v krajinách, ktoré vylučovali Rómov z dôvodov ich zvláštneho jazyka a kultúry. A nakoniec, rasová segregácia bola dôsledkom vedomého úsilia škôl a iných úradov oddeliť rómske deti od nerómskych detí, z dôvodov siahajúcich od osobnej zášti voči Rómom až k ústupkom v dôsledku tlaku nerómskej verejnosti. Do dnešného dňa vlády nedokázali zaviesť opatrenia, ktoré by segregácii bránili. S výnimkou Maďarska, ktoré v poslednej dobe zaviedlo opatrenia, ktoré majú zabrániť segregácii v špeciálnych školách a viesť k eliminácii niektorých foriem segregácie v školách, žiadna zo spomínaných vlád sa nepokúsila o žiadny zásadný krok smerom k desegregácii vzdelávacieho systému. 

Stigmy: Segregovaná výučba Rómov v školách strednej a východnej Európy

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities