Obhajoba Práv Rómov Na Bývanie Na Slovensku

12 August 2004

Obhajoba Práv Rómov Na Bývanie Na Slovensku

Manuál možno taktiež využiť počas tréningových programov. Používateľom poskytuje informácie, právne texty a aktivity o kontexte problémov s bývaním, ktorým čelia Rómovia na Slovensku, s cieľom získať:

  • l pochopenie rôznych inštitútov práv na adekvátne bývanie, ale aj hospodárskych a sociálnych práv vo všeobecnosti;

Obhajoba Práv Rómov Na Bývanie Na Slovensku

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities