Přetrvávající segregace romských dětí v českém vzdělávacím systému

10 September 2009

Přetrvávající segregace romských dětí v českém vzdělávacím systému

Že tři roky po novelizaci českého školského zákona a rok po vynesení rozsudku ve sporu D. H. a další versus Česká republika zůstává zcela neúměrná část romských dětí v praktických základních školách, které učí podle zvláštních osnov pro mentálně postižené žáky. Školský zákon a vzdělávací praxe na celostátní a místní úrovni tak z pohledu většiny romských dětí v České republice nepřispívají k odstranění školní segregace.

Přetrvávající segregace romských dětí v českém vzdělávacím systému v angličtině a shrnutí v českém jazyce.

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities